Xây dựng nét văn hóa đặc trưng của công ty EphatLand

Đăng bởi Admin vào lúc 04/05/2018

Văn hóa doanh nghiệp chính là sức mạnh của Ephatland, là chất keo gắn kết mọi người, thúc đẩy mỗi người nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của công ty.

Chiều 21/3, công ty TNHH EPhat đã tổ chức cuộc họp cuối tuần sơ kết nội dung hoạt động tuần qua, đặc biệt là thống nhất bổ sung văn hóa công ty. Cuộc họp diễn ra dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành, với sự tham gia của các trưởng bộ phận các phòng ban trong công ty.

xay dung van hoa cong ty

(Không khí sôi nổi của cuộc họp cuối tuần)

     Văn hóa là thước đo cho một doanh nghiệp, tổ chức. Nhằm hoàn thiện văn hóa phát triển công ty, xây dựng ý thức kỷ luật góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên. Hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích khách hàng, toàn thể BLĐ công ty đã cùng nhau cam kết thực hiện đúng với những gì đã đề ra. Với tiêu chí xây dựng người cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng trong cuộc họp Ban lãnh đạo công ty đã đi đến thống nhất về hoạt động thể thao của cán bộ nhân viên công ty, sinh hoạt văn hóa nội bộ, đồng thời hòa chung với những ngày kỷ niệm lớn của cả nước.

van hoa cong ty 2

(Tập thể CB, LĐ công ty cam kết nghiêm túc thực hiện văn hóa công ty)

     Việc triển khai xây dựng công tác văn hóa doanh nghiệp sẽ định hướng và nâng cao nhận thức cho toàn CBNV công ty; Định hướng việc chuẩn hóa các hành vi ứng xử trong giao tiếp để hướng tới hình ảnh đẹp của người CBNV ngành Bất động sản cũng như các thói quen ứng xử hàng ngày trở lên tốt đẹp hơn. Việc thực thi chuẩn mực các hành vi trong công tác chuyên môn, trong giao tiếp sẽ nâng cao lòng yêu nghề, lòng tự hào của mỗi người CBNV ngành bất động sản nói chung, EPhatLand nói riêng, củng cố vị thế và thương hiệu của công ty, của đơn vị trước các cá thể và cộng đồng trong và ngoài nước.