THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VIỆC SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI VÀO CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đăng bởi NGUYỄN ANH TUẤN vào lúc 04/05/2018

Căn cứ vào công văn ngày 30/11/2016 chỉ đạo về việc triển khai dịch vụ hỗ trợ mua trên các dự án cập nhật ngày 29/11/2016. Công văn này đã được Ban điều hành ký phê duyệt và tiến hành thực thi.

Từ ngày 30/11/2016 BĐH công ty sẽ tiến hành áp dụng việc gọi điện chăm sóc khách hàng qua hệ thống tổng đài trên phần mềm Getfly

Nhằm mục đích theo dõi việc chăm sóc khách hàng của các tư vấn viên, Ban điều hành và các phòng ban đã thống nhất việc thực hiện và theo dõi, giám sát kỹ lưỡng tình hình chăm sóc khách hàng của các tư vấn viên.

Theo đó các tư vấn viên sẽ phải:

- Chăm sóc khách hàng bằng tổng đài đúng 1 lần/1KH/ngày

- Nếu nhân viên nào gọi nhiều hơn số lượng 1 lần /1KH/ngày thì sẽ phạt theo dung lượng cuộc gọi

- Nếu nhân viên nào không gọi điện chăm sóc khách hàng bằng tổng đài 1 lần/1KH/ngày sẽ bị phạt 10.000đ/lần vi phạm.

Việc sử dụng tổng đài sẽ giúp BĐH kiểm soát được việc chăm sóc khách hàng của các tư vấn viên tại công ty

Thông báo này thay cho lời nhắc nhở từ Ban điều hành đến các tư vấn viên.

Thay mặt ban điều hành
Phòng MKT-TT trân trọng thông báo!
Lê Hoàng Anh