QUYẾT ĐỊNH TỪ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ VIỆC: BỔ SUNG PHÍ DỊCH VỤ HỖ TRỢ MUA

Đăng bởi Admin vào lúc 04/05/2018

Căn cứ vào định hướng phát triển của công ty

Căn cứ vào tình hình thị trường bất động sản

Căn cứ và tình hình thực tế triển khai công việc

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TNHH EPHATLAND QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung thêm 3.000.000VNĐ phí dịch vụ hỗ trợ mua cho mỗi hợp đồng giao dịch thành công.

Điều 2: Toàn bộ NVTV có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua BĐS theo đúng yêu cầu:

- Tư vấn tổng quan về thị trường bất động sản
- Tư vấn về thông tin dự án
- Tư vấn về thủ tục pháp lý
- Tư vấn về lộ trình mua bất động sản
- Tư vấn đầy đủ, chính xác và trung thực với khách hàng.

Điều 3: Thời gian áp dụng quyết định kể từ ngày 1/1/2017

Điều 4: Toàn bộ NVTV, Giám đốc xử lý giao dịch và các bộ phận liên quan trong công ty nắm bắt và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có quyết định mới thay thế


TM. BĐH
TGĐ. Nguyễn Anh Tuấn