Kiến nghị cấp giấy chứng nhận đất

Đăng bởi Admin vào lúc 04/05/2018

Kiến nghị cấp giấy chứng nhận đất, nhà ở mua bán bằng giấy tay

UBND TP kiến nghị xem xét cấp GCN đối với nhà đất không có giấy tờ hợp lệ nhưng người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, mua bán bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-1-2008.

Kiến nghị cấp giấy chứng nhận đất

Trong một báo cáo về giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, UBND TP.HCM đã có một số kiến nghị nhằm gỡ vướng cho các trường hợp mà hiện nay theo quy định là không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở đô thị.

Theo đó, UBND TP kiến nghị xem xét cấp GCN đối với nhà đất không có giấy tờ hợp lệ nhưng người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, mua bán bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004 đến trước ngày 1-1-2008, hiện đang sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại.

Việc cấp GCN cần đảm bảo yêu cầu về công khai (thông báo, niêm yết) theo quy định và người xin cấp GCN phải cam kết chịu trách nhiệm về những thông tin kê khai và các tranh chấp phát sinh (nếu có), đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đối với trường hợp người mua nhà ở tại các dự án đã hoàn thành các nghĩa vụ với chủ đầu tư, đã nhận bàn giao nhà ở, TP đề nghị cho giải quyết cấp GCN mà không chờ xử lý giữa ngân hàng và chủ đầu tư để chống tình trạng giữ nhà ở của người mua nhà hợp pháp “làm con tin”, giúp ngân hàng thu hồi nợ vay của chủ đầu tư.

Cũng theo báo cáo, trên địa bàn hiện còn 116.632 trường hợp chưa được cấp GCN. Trong đó 93.665 trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN theo quy định, chiếm tỉ lệ lớn nhất là nhà đất chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004 với 37.466 trường hợp (chiếm 40%).

Trường hợp lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không phù hợp quy hoạch chiếm 23% (21.543 trường hợp). Có 7.493 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng chưa được xử lý (chiếm 8%).
Skip in 7...Advertisement in 01 seconds

Còn lại 29% là các vướng mắc liên quan đến giấy tờ nguồn gốc quá trình sử dụng đất không rõ ràng, giao đất trái thẩm quyền, chưa xác định đầy đủ các thừa kế...