Hà Nội sắp có thêm một dự án văn phòng thương mại ở Cầu Giấy

Đăng bởi Admin vào lúc 04/05/2018

Hà Nội sắp có thêm một dự án văn phòng thương mại ở Cầu Giấy

 

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án văn phòng thương mại tại lô C2F Cụm Tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy.

Dự án văn phòng thương mại tại lô C2F Cụm Tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ Cầu Giấy có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng.
Dự án văn phòng thương mại tại lô C2F Cụm Tiểu thủ công nghiệp và Công
nghiệp nhỏ Cầu Giấy có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, sẽ đầu tư cải tạo 1 công trình đã có, tầng cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm với diện tích đất xây dựng 1.400m2, diện tích xây dựng 630m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.340m2. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng, được thực hiện trên nguyên tắc nhà đầu tư tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác theo quy định. Dự án hoạt động trong vòng 45 năm với tiến độ thực hiện dự án đầu tư từ quý II/2016 đến quý I/2017.

Chính quyền TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư phải đảm bảo bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, nghiêm cấm việc huy động vốn trái pháp luật, sẽ áp dụng các chế tài xử lý theo quy định nếu vi phạm.

Về thời hạn và phương thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Sử dụng đất với thời hạn theo các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

TP Hà Nội cũng yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ môi trường công nghiệp vận tải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, tài liệu, số liệu gửi kèm hồ sơ dự án đầu tư đề nghị quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức triển khai lập và thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Mặt khác, phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, quy hoạch, kinh doanh BĐS, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan đến dự án và các quy định của TP. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành mới được triển khai thực hiện dự án.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với nhà nước và TP theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ được chấp thuận. Cho phép các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về công nghệ thông tin đến thuê làm văn phòng. Đất được sử dụng đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định cho thuê đất. Khi chưa được UBND TP chấp thuận, không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án.

UBND Hà Nội giao các sở ngành liên quan có trách nhiệm kiểm tra hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, kinh doanh BĐS khi nhà đầu tư thực hiện dự án.

Hướng dẫn các thủ tục về đất đai và trình UBND TP điều chỉnh quyết định giao đất; tiến hành kiểm tra việc cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về công nghệ thông tin đến thuê làm văn phòng tại dự án theo quy định; đồng thời giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án theo đúng nhiệm vụ, chức năng, quy định hiện hành của nhà nước và UBND TP; kiểm tra đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án…