Hà Nội: Điều Chỉnh Địa Giới Giữa Các Quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy

Đăng bởi Thanh Bình vào lúc 11/10/2018

UBND TP. Hà Nội lập kế hoạch đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy. 

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 924 - TB/TU ngày 25/10/2017 về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính khu vực các tổ dân phố nằm ngoài địa giới hành chính của quận Cầu Giấy và ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 12/BNV-CQĐP ngày 2/1/2018 về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, mới đây UBND TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm khu vực 2 tổ dân phố tập thể Bệnh viện 19-8 và 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân.
Cụ thể, TP. Hà Nội sẽ lập hồ sơ và thực hiện các trình tự, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) và phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) phù hợp với hiện trạng quản lý hiện nay. 

 

 

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) hiện do phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy quản lý) về địa giới của phường Nghĩa Tân.

Đồng thời, chuyển toàn bộ diện tích đất tự nhiên của 2 tổ dân phố thuộc địa giới hành chính của phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) hiện do phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) quản lý về địa giới hành chính của phường Mai Dịch.

TP. Hà Nội giao Sở Nội vụ hướng dẫn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy xây dựng dự thảo đề án của về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận để xin ý kiến nhân dân và thực hiện các trình tự, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền.

UBND các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy chỉ đạo UBND các phường Mai Dịch, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm), phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) lập và niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn phường.

Sau khi lấy ý kiến cử tri trên địa bàn (khi được trên 50% cử tri tán thành), UBND các cấp trình HĐND cấp mình về phương án đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Sau khi UBND các phường có hồ sơ đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, UBND các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy sẽ trình HĐND cùng cấp họp, có nghị quyết đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, sau đó UBND các quận lập hồ sơ trình UBND thành phố. UBND thành phố sẽ hoàn thiện đề án đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, trình HĐND TP. Hà Nội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.