Hà Nội đang lập 25 đồ án quy hoạch đô thị vệ tinh

Đăng bởi Thanh Bình vào lúc 13/11/2018

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đến hết tháng 9/2018, Sở đã trình UBND TP phê duyệt 57/68 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chung. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ án đạt 83%, tỉ lệ diện tích đạt 86%.

Hiện nay Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đang tiếp tục hoàn chỉnh các đồ án còn lại theo chỉ đạo của UBND TP. Trong số 11 đồ án còn lại, Sở đã trình UBND TP xem xét phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu nằm trong khu vực nội đô lịch sử.

Trong số 25 đồ án quy hoạch phân khu trong các đô thị vệ tinh đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang tiến hành lập đồ án, dự kiến trong năm 2019 sẽ hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt khoảng 50% số lượng các đồ án, tỉ lệ 1/2.000 để thực hiện triển khai các quy hoạch chung đô thị vệ tinh.

 

Ảnh minh hoạ.

 

5 khu đô thị vệ tinh của TP Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm: Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn (đang triển khai lập đồ án quy hoạch 6 phân khu); khu đô thị vệ tinh Xuân Mai (đang triển khai 3 phân khu); khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (đang triển khai 3 phân khu); khu đô thị vệ tinh Sơn Tây (đang triển khai 9 phân khu); khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc (đang triển khai 4 phân khu).

5 đồ án quy hoạch phân khu còn lại đang được hoàn chỉnh phê duyệt, gồm: đồ án R5, R5 liên quan đến quy hoạch khu đô thị sông Hồng, sông Đuống tại hai huyện Gia Lâm và Mê Linh; đồ án GN-A thuộc địa giới hành chính huyện Đông Anh; đồ án quy hoạch chung huyện Gia Lâm; đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc.

Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt, Thủ đô Hà Nội có diện tích khoảng 3.344km2, gồm đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh cùng các thị trấn sinh thái. Đô thị trung tâm Hà Nội dự kiến có dân số khoảng 4,6 triệu người vào năm2030 gồm: Khu vực nội đô; chuỗi khu đô thị phía Đông Vành đai 4 và chuỗi khu đô thị phía Bắc sông Hồng.

Theo dự kiến, các đô thị vệ tinh được phát triển hoàn chỉnh đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật đến hạ tầng xã hội một cách độc lập và hỗ trợ, giảm tải một số chức năng cho đô thị trung tâm như: Công nghiệp, công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, đầu mối hạ tầng kỹ thuật diện rộng…