Giá đất bồi thường đường Văn Cao - Hồ Tây hơn 31 triệu đồng/m2

Đăng bởi Admin vào lúc 04/05/2018

Giá đất bồi thường đường Văn Cao - Hồ Tây hơn 31 triệu đồng/m2

Đơn giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Ven Hồ Tây khi Nhà nước thu hồi đất để thực Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây là 31.402.800 đồng/m2.

Đơn giá đất bồi thường đường Văn Cao - Hồ Tây là 31.402.800 đồng/m2. Ảnh minh họa

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây (quận Tây Hồ).

Theo đó, đơn giá, hệ số đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Ven Hồ Tây đã được đầu tư hạ tầng, hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố; cụ thể giá đất là 31.402.800 đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Thụy Khuê (đoạn từ dốc Tam Đa đến cuối đường) là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; cụ thể giá đất là 31.402.800 đồng/m2. Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng vị trí 3 và 4 đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ dốc Tam Đa đến đường Bưởi) là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; cụ thể giá đất là 31.402.800 đồng/m2.