Chế độ đãi ngộ theo chính sách của Công ty TNHH E Phát

Đăng bởi Như Quỳnh vào lúc 03/08/2018

Các chế độ đãi ngộ theo chính sách của Công ty TNHH E Phát

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH E Phát;
- Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH E Phát;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

QUY ĐỊNH 
Điều 1. Những quy định chung:
1. Các nội dung được quy định kèm theo là hệ thống các chế độ đãi ngộ của Công ty TNHH E Phát được thể hiện nhằm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty;
2. Hệ thống các chế độ đãi ngộ quy định tại Điều 3 của Quy định này là hệ thống đầy đủ được thực hiện tại Công ty, Công ty sẽ hướng dẫn thực hiện các chế độ đãi ngộ và kế hoạch thực hiện cho từng năm;
3. Những CBNV ký HĐLĐ khoán thời gian hoặc thời vụ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định này;
4. Những CBNV không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định này, tùy từng trường hợp và điều kiện, Ban Điều hành sẽ có quyết định cụ thể.

Điều 2. Giải thích từ ngữ trong quy định:
1. Hệ thống chế độ đãi ngộ: là các chế độ khác ngoài lương nhằm khuyến khích, động viên người lao động trong quá trình công tác;
2. Sử dụng thời gian làm việc để thực hiện câc công việc liên quan đến câc chế độ đãi ngộ của Công ty là thời gian được tính vào thời gian làm việc theo Quy định;
3. Thâm niên là khoảng thời gian được tính từ khi ký HĐLĐ chính thức đến thời điểm chốt thâm niên hoặc chấm dứt HĐLĐ.

Điều 3. Hệ thống các chế độ đãi ngộ trong Công ty:
1. Nghỉ dưỡng hàng năm;
2. Sinh nhật của bản thân CBNV;
3. Bản thân CBNV kết hôn;
4. Bản thân CBNV hoặc vợ của CBNV nam sinh con lần 1, lần 2;
5. Tứ thân phụ mẫu, chồng/vợ, con, bản thân CBNV không may qua đời;
6. Bản thân CBNV ốm đau;
7. Thưởng Tết Dương lịch;
8. Thưởng cuối năm (Thưởng Tết Nguyên Đán);
9. Thưởng nhân dịp Quốc Khánh 2/9;
10. Thưởng nhân dịp ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5;
11. Quà nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 (dành cho con của CBNV);
12. Quà nhân dịp Rằm Trung thu (dành cho con của CBNV);
13. Quà nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (dành cho CBNV nữ);
14. Quà nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (dành cho CBNV nữ);
15. Liên hoan, tổng kết cuối năm của Công ty;

Điều 4. Quy định về mức chi phí cho các chế độ đãi ngộ trong Công ty:
1. Nghỉ dưỡng hàng năm
Tùy vào tình hình và kết quả kinh doanh hàng năn, Công ty sẽ có kế hoạch tổ chức cho CBNV đi thăm quan nghỉ dưỡng, cụ thể như sau:
- CBNV có thâm niên làm việc liên tục tại Công ty ≥ 05 năm: Được hưởng 100% tiêu chuẩn cho bản thân và 100% tiêu chuẩn cho 01 người thân (bố/mẹ/vợ/chồng/con);
- CBNV có thâm niên làm việc liên tục tại Công ty ≥ 01 năm và < 05 năm: Được hưởng 100% tiêu chuẩn cho bản thân;
- CBNV có thâm niên làm việc liên tục tại Công ty < 01 năm: Được hưởng 70% tiêu chuẩn cho bản thân;
- CBNV Thử việc tại Công ty: Được hưởng 50% tiêu chuẩn cho bản thân.

2. Sinh nhật của bản thân CBNV
Công ty sẽ tặng quà mừng sinh nhật cho CBNV, cụ thể như sau:
- CBNV đã ký HĐLĐ chính thức, có vị trí chức danh Giám đốc trở lên: mức Quà tặng trị giá 1.000.000 VNĐ/người (Một triệu đồng chẵn);
- CBNV đã ký HĐLĐ chính thức, có vị trí chức danh Phó phòng, Trưởng phòng: mức Quà tặng trị giá 500.000 VNĐ/người (Năm trăm nghìn đồng chẵn);
- CBNV đã ký HĐLĐ chính thức, có vị trí chức danh Nhân viên, Chuyên viên, Trưởng nhóm: mức Quà tặng trị giá 200.000 VNĐ/người (Hai trăm nghìn đồng chẵn);
- CBNV Thử việc: mức Quà tặng trị giá 100.000 VNĐ/người (Một trăm nghìn đồng chẵn).

3. Bản thân CBNV kết hôn
Công ty sẽ có Quà mừng khi bản thân CBNV kết hôn, cụ thể như sau:
- CBNV có thâm niên làm việc liên tục tại Công ty ≥ 05 năm: mức Quà tặng trị giá 1.500.000 VNĐ/người (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);
- CBNV có thâm niên làm việc liên tục tại Công ty ≥ 01 năm và < 05 năm: mức Quà tặng trị giá 1.000.000 VNĐ/người (Một triệu đồng chẵn);
- CBNV có thâm niên làm việc liên tục tại Công ty < 01 năm: mức Quà tặng trị giá 500.000 VNĐ/người (Năm trăm nghìn đồng chẵn);
- CBNV Thử việc tại Công ty: mức Quà tặng trị giá 300.000 VNĐ/người (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

4. Bản thân CBNV hoặc vợ của CBNV nam sinh con lần 1, lần 2
Công ty sẽ có Quà mừng khi CBNV đã ký HĐLĐ chính thức, khi sinh con lần 1, lần 2 (đối với CBNV nữ) hoặc vợ sinh con lần 1, lần 2 (đối với CBNV nam): mức Quà tặng trị giá 300.000 VNĐ/em nhỏ (Ba trăm nghìn đồng chẵn).
Chế độ này đồng thời áp dụng với các trường hợp CBNV nhận con nuôi sơ sinh theo quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Tứ thân phụ mẫu, chồng/vợ, con, bản thân CBNV không may qua đời
CBNV không may có tang sự: Tư thân phụ mẫu, chồng/vợ, con, bản thân CBNV không may qua đời, Công ty sẽ cử người đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình,:mức phúng viếng là 500.000 VNĐ/người (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

6. Bản thân CBNV ốm đau
Khi CBNV ốm và nằm điều trị tại bệnh viện từ 03 ngày trở lên, Công ty sẽ cử người đến thăm nom và có quà bồi dưỡng trong khoảng từ 200.000 VNĐ- 500.000 VNĐ (Mức thăm nom phụ thuộc vào tình trạng điều trị của CBNV).

7. Thưởng các ngày Lễ Tết (từ mục 7 đến mục 15 tại Điều 3): Áp dụng theo điều kiện thực tế của Công ty tại thời điểm diễn ra sự kiện.

Điều 5. Sử dụng thời gian làm việc để thực hiện các công việc liên quan đến các chế độ đãi ngộ của Công ty:
1. Những ngày CBNV tham gia đi nghỉ mát hàng năm do Công ty tổ chức được chấm nghỉ phép hoặc nghỉ không lương (Căn cứ vào quỹ thời gian nghỉ phép và đề nghị cụ thể của CBNV);
2. Thời gian đi thăm nom ốm đau, thai sản được tính là thời gian làm việc.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:
1. Bất kỳ CBNV nào trong Công ty, khi biết các thông tin về ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ của đồng nghiệp đều có trách nhiệm cung cấp ngay thông tin cho Quản lý trực tiếp của Nhân viên. Quản lý trực tiếp của Nhân viên có trách nhiệm thông báo đến Phòng Hành chính - Nhân sự phối hợp thực hiện;
2. Toàn thể CBNV trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Quy định này;
3. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2018 đến khi có văn bản thay thế.