Bán căn hộ chung cư cao cấp The Pride

  •  Bán căn hộ chung cư cao cấp The Pride

CHUNG CƯ CAO CẤP THE PRIDE – HP LANDMARK TOWER

NHẬN NHÀ Ở NGAY – SỔ ĐỎ TRAO TAY

HOTLINE TƯ VẤN 24/7

Ms.Hồng - 0974887744

  1. THÔNG TIN DỰ ÁN
  • Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ - THE PRIDE thuộc khu đô thị mới An Hưng – Mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội ( Đối diện toà nhà Nam Cường Building)
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
  • Dự án gồm 4 toà nhà cao 35 tầng – 45 tầng
  • Thiết kế căn hộ gồm 2 PN và 3PN gồm các loại diện tích: 74,14m; 80,65m; 88,06m; 97,55m; 101,9m; 145,9m.

 

Chung cư Home City Trung Kính  |  Chung cư Green Stars  |  Chung cư CT4 Vimeco  |  Chung cư The Pride Hải Phát

  1. DANH SÁCH SẢN PHẨM

Toà CT1
1.    Tầng 12 căn 04, diện tích 74,14m, hướng ĐN-ĐB, Sổ đỏ
2.    Tầng 21 căn 14, diện tích 74,14m, hướng ĐN-TN, Sổ đỏ 
3.    Tầng 17 căn 14, diện tích 74,14m, hướng ĐN-TN, Sổ đỏ
4.    Tầng 22 căn 06, diện tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
5.    Tầng 28 căn 12, diện tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
6.    Tầng 11 căn 06, diện tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
7.    Tầng 30 căn 10, diện tích 88,06m, hướng ĐN, Sổ đỏ
8.    Tầng 18 căn 10, diện tích 88,06m, hướng ĐN, Sổ đỏ
9.    Tầng 27 căn 08, diện tích 88,06m, hướng ĐN, Sổ đỏ
10.   Tầng 09 căn 20, diện tích 97,55m, hướng TB – TN
11.    Tầng 20 căn 26, diện tích 97,55m, hướng TB – ĐB
12.    Tầng 31 căn 26, diện tích 97,55m, hướng TB – ĐB
13.    Tầng 25 căn 28, diện tích 101,9m, hướng ĐB, Sổ đỏ
14.    Tầng 22 căn 16, diện tích 101,9m, hướng TN, Sổ đỏ
15.    Tầng 15 căn 02, diện tích 101,9m, hướng ĐB, Sổ đỏ
16.    Tầng 27 căn 18, diện tích 101,9m, hướng TN, Sổ đỏ
17.    Tầng 19 căn 28, diện tích 101,9m, hướng ĐB, Sổ đỏ
18.    Tầng 18 căn 18, diện tích 101,9m, hướng TN, Sổ đỏ
19.    Tầng 10 căn 22, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
20.    Tầng 12A căn 24, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
21.    Tầng  26 căn 22, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
TOÀ CT2
1.    Tầng 19 căn 04, diện tích 74,14m, hướng ĐN-ĐB, Sổ đỏ
2.    Tầng 26 căn 14, diện tích 74,14m, hướng ĐN-TN, Sổ đỏ
3.    Tầng 32 căn 14, diện tích 74,14m, hướng ĐN-TN, Sổ đỏ
4.    Tầng 12A căn 06, diện tích 80,65m, hướng ĐN, VBCN
5.    Tầng 17 căn 12, diện tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
6.    Tầng 25 căn 06, diện tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
7.    Tầng 29 căn 12, diệnt tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
8.    Tầng 24 căn 10, diện tích 88,06m, hướng ĐN, Sổ đỏ
9.    Tầng 14 căn 08, diện tích 88,06m, hướng ĐN, VBCN
10.     Tầng 22 căn 10, diện tích 88,06m, hướng ĐN, Sổ đỏ
11.     Tầng 15 căn 26, diện tích 97,55m, hướng TB-ĐB, Sổ đỏ
12.     Tầng 27 căn 20, diện tích 97,55m, hướng TB-TN, Sổ đỏ
13.     Tầng 31 căn 26, diện tích 97,55m, hướng TB-ĐB, Sổ đỏ
14.     Tầng 29 căn 02, diện tích 101,9m, hướng ĐB, Sổ đỏ
15.     Tầng 18 căn 16, diện tích 101,9m, hướng TN, Sổ đỏ
16.     Tầng 22 căn 28, diện tích 101,9m, hướng ĐB, Sổ đỏ
17.     Tầng 16 căn 18, diện tích 101,9m, hướng TB, Sổ đỏ
18.     Tầng 33 căn 02, diện tích 101,9m, hướng ĐB, VBCN
19.     Tầng 26 căn 24, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
20.     Tầng 32 căn 24, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
21.     Tầng 11 căn 22, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
TOÀ CT3
1.    Tầng 11 căn 11, diện tích 72,9m, hướng TN, VBCN
2.    Tầng 19 căn 10, diện tích 72,9m, hướng TN, VBCN
3.    Tầng 23 căn 01, diện tích 72,9m, hướng ĐB, VBCN
4.    Tầng 39 căn 20, diện tích 72,9m, hướng ĐB, VBCN
5.    Tầng 12 căn 19, diện tích 73m, hướng ĐB, VBCN
6.    Tầng 32 căn 09, diện tích 73m, hướng TN, VBCN
7.    Tầng 24 căn 12, diện tích 73m, hướng BĐ, VBCN
8.    Tầng 28 căn 12, diện tích 73m, hướng TN, VBCN
9.    Tầng 30 căn 14, diện tích 75,5m, hướng TB, VBCN
10.     Tầng 42 căn 07, diện tích 75,5m, hướng ĐN, VBCN
11.     Tầng 39 căn 04, diện tích 75,5m, hướng ĐN, VBCN
12.     Tầng 15 căn 17, diện tích 75,5m, hướng ĐN, VBCN
13.     Tầng 22 căn 04, diện tích 75,5m, hướng ĐN, VBCN
14.     Tầng 18 căn 05, diện tích 94,1m, hướng ĐN, VBCN
15.     Tầng 26 căn 06, diện tích 94,1m, hướng ĐN, VBCN
16.     Tầng 31 căn 15, diện tích 94,1m, hướng TB, VBCN
17.     Tầng 20 căn 16, diện tích 94,1m, hướng TB, VBCN
18.     Tầng 09 căn 05, diện tích 94,1m, hướng ĐN, VBCN
19.     Tầng 21 căn 03, diện tích 95,3m, hướng ĐN-ĐB, VBCN
20.     Tầng 38 căn 08, diện tích 95,3m, hướng ĐN-TN, VBCN
21.     Tầng 40 căn 13, diện tích 95,3m, hướng TB-TB, VBCN
22.     Tầng 16 căn 18, diện tích 95,3m, hướng TB-ĐB, VBCN
23.     Tầng 21 căn 03, diện tích 95,3m, hướng ĐN-ĐB, VBCN
TOÀ CT4
1.    Tầng 10 căn 04, diện tích 74,14m, hướng ĐN-ĐB, Sổ đỏ
2.    Tầng 23 căn 14, diện tích 74,14m, hướng ĐN-TN, Sổ đỏ
3.    Tầng 28 căn 06, diện tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
4.    Tầng 21 căn 12, diện tích 80,65m, hướng ĐN, Sổ đỏ
5.    Tầng 14 căn 10, diện tích 88,06m, hướng ĐN, Sổ đỏ
6.    Tầng 20 căn 08, diện tích 88,04m, hướng ĐN, Sổ đỏ
7.    Tầng 17 căn 26, diện tích 97,55m, hướng TB-ĐB, Sổ đỏ
8.    Tầng 25 căn 20, diện tích 97,55m, hướng TB-TN, Sổ đỏ
9.    Tầng 31 căn 02, diện tích 101,9m, hướng ĐB, Sổ đỏ
10.     Tầng 33 căn 16, diện tích 101,9m, hướng TN, Sổ đỏ
11.     Tầng 10 căn 18, diện tích 101,9m, hướng TN, Sổ đỏ
12.     Tầng 22 căn 28, diện tích 101,9m, hướng ĐB, Sổ đỏ
13.     Tầng 14 căn 22, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
14.     Tầng 28 căn 24, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ
15.     Tầng 15 căn 22, diện tích 145,9m, hướng TB, Sổ đỏ


HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ CĂN, HƯỚNG, TẦNG  VÀ GIÁ TỐT NHẤT

HOTLINE TƯ VẤN 24/7

Ms.Hồng - 0974887744

 

  1. HÌNH ẢNH THỰC TẾ DỰ ÁN

 


BỂ BƠI BỐN MÙA

 

BỂ BƠI NGOÀI TRỜI

CƯ DÂN ĐÃ VỀ Ở

MẬT BẰNG TỔNG THỂ

 

  1. THIẾT KẾ CĂN HỘ

 

DIỆN TÍCH 74,14M ( 2PN)

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ CĂN, HƯỚNG, TẦNG  VÀ GIÁ TỐT NHẤT

HOTLINE TƯ VẤN 24/7

Ms.Hồng - 0974887744

DIỆN TÍCH 80,65M ( 2PN)

 

DIỆN TÍCH 88,06M ( 2PN)

DIỆN TÍCH 97,55M ( 3PN)

DIỆN TÍCH 101,9M ( 3PN )

DIỆN TÍCH 145,9M ( 3PN )

 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ CĂN, HƯỚNG, TẦNG  VÀ GIÁ TỐT NHẤT

HOTLINE TƯ VẤN 24/7

Ms.Hồng - 0974887744